Biuro Tłumacze Przysięgłego
Strona GłównaTłumaczeniaCennikKontakt
pl en


Wszystkie tłumaczenia realizowane są z najwyższą starannością i wiedzą przedmiotu.


Dokumenty do tłumaczenia są przyjmowane i wydawane osobiście przez tłumacza w godzinach
pracy biura:
poniedziałek-piątek między 9:00 a 16:00. W drodze uzgodnienia istnieje też możli-
wość przekazania i odbioru
dokumentów w innych porach. Dokumenty można też przesyłać
drogą elektroniczną na adres e-mail 
leon.kurasz@gmail.com lub faksem na numer 85 744 61 60.

W celu uwiarygodnienia przekładu do każdego tłumaczenia dołącza się uwierzytelnioną kserok-
opię sporządzoną
z tłumaczonego dokumentu w języku angielskim lub polskim. Pieczęcie w języ-
ku angielskim lub polskim
zawierające klauzule poświadczające za zgodność są nanoszone na wy-
konanych tłumaczeniach.


Odbiór każdego tłumaczenia jest poświadczany poprzez złożenie podpisu
w repertorium (rejestrze) tłumacza przez osobę odbierającą.