Biuro Tłumacze Przysięgłego
Strona GłównaTłumaczeniaCennikKontakt
pl en


Wszystkie tłumaczenia realizowane są z najwyższą starannością i wiedzą przedmiotu.

Dokumenty do tłumaczenia są przyjmowane i wydawane osobiście przez tłumacza w godzinach
pracy biura: poniedziałek-piątek między 9:00 a 16:00. W drodze uzgodnienia istnieje też
możliwość przekazania i odbioru dokumentów w innych porach. Dokumenty można też przesyłać
drogą elektroniczną na adres e-mail leon.kurasz@gmail.com leon19-19@wp.pl
lub faksem na numer 85 744 61 60.

W celu uwiarygodnienia przekładu do każdego tłumaczenia dołącza się uwierzytelnioną kserokopię
sporządzoną z tłumaczonego dokumentu w języku angielskim lub polskim.
Pieczęcie w języku angielskim lub polskim zawierające klauzule poświadczające za zgodność
są nanoszone na wykonanych tłumaczeniach.

Odbiór każdego tłumaczenia jest poświadczany poprzez złożenie podpisu
w repertorium (rejestrze) tłumacza przez osobę odbierającą.